Quỹ bình ổn xăng dầu đến ngày 12 – 3 – 2023

Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương thông báo số dư Quỹ Bình ổn giá ước tính đến ngày 12/03/2023 như sau:
Tồn đầu tháng 03: 66.000 triệu đồng
Số trích lập dự kiến đến ngày 12/3: 7.054 triệu đồng
Sô chi dự kiến đến ngày 12/3: 0
Số dư ước tính đến ngày 12/3: 73.054 triệu đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *