Quỹ bình ổn xăng dầu tháng 1 – 2023

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT/BTC-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương – Tài Chính về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá vá điều hành giá xăng dầu, Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương thông báo Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/01/2023 như sau:

Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương thông báo số dư Quỹ Bình ổn giá ước tính đến ngày 10/01/2023 như sau:
Tồn đầu tháng 01: 62.369 triệu đồng
Số trích lập dự kiến đến ngày 10/01: 1.242 triệu đồng
Số dư ước tính đến ngày 10/1: 63.611 triệu đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *